Houtskeletbouw

Houtskeletbouw

Energiezuinig Bouwen

 

Houtskeletbouw is de meest gebruikte bouwtechniek ter wereld.

Deze natuurlijke en eeuwenlang toegepaste bouwmethode maakt wereldwijd 70 % uit van alle huizen in ontwikkelde landen.

 

WPS kiest voor kwaliteit en energiezuinig bouwen in hout.

Het woord houtskeletbouw zegt zelf al wat deze bouwtechniek inhoudt. Bij bouwen in hout vormt het skelet de basisstructuur van het huis.

Dit skelet bestaat uit houten kepers, die verticaal opgesteld staan op een vaste afstand van elkaar.

Ze worden onderling verbonden met horizontaal bevestigde kepers. Op die manier krijg je houten kaders.

 

Isolatie

Tussen en rond de kepers zijn heel wat andere elementen aangebracht. Aan de binnenkant van de houten kaders komt binnenbeplating die de stabiliteit van de constructie garandeert. De ruimte tussen de kepers is perfect om op te vullen met een dikke laag isolatie en om leidingen in weg te werken. Houtskeletbouw kan toegepast worden voor elke bouwstijl en laat iedere vorm van gevelafwerking toe: van baksteen over hout tot bepleistering.

 

 

 

ecologisch bouwen

Ecologisch én modern/strak gaan ook samen

Bron: De Standaard

Hout komt in al zijn varianten aan bod: houtskeletbouw, houtmassiefbouw, alle mogelijke toepassingen voor het interieur, van vloeren tot plafonds en ook oneindig veel buitentoepassingen, van terrassen tot veranda’s.

celit 4D onderdakplaat

Celit 4D: Onderdakplaat verwerkingsvoorschriften

 

500 bouwprojecten vroegen subsidies voor gebruik FSC hout

 

Een kleine 30 Vlaamse steden en gemeenten hebben een subsidiereglement waarbij inwoners een financieel duwtje in de rug kunnen krijgen wanneer ze hout met het FSC label in of rond de woning gebruiken. België onderzocht recent de impact en toekomstperspectieven van dit soort subsidies. Hieruit bleek oa. dat er voor de zomer van 2012 bijna 500 subsidieaanvragen ingediend waren, waarvan meer dan de helft de laatste 3 jaren. Vier op vijf van deze aanvragen werden goedgekeurd.

 

Subsidies voor het gebruik van dit hout kunnen wel degelijk het gebruik van gecertificeerd hout stimuleren, zeker waar de keuze voor dit hout met een meerprijs gepaard gaat. Hout, afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, hoeft zeker niet 'per definitie' duurder te zijn dan het niet- gecertificeerde alternatief, maar voor bepaalde toepassingen is een meerprijs vaak wel aanwezig. Vooral tropische houtsoorten en de hieruit vervaardigde producten kunnen met gercertificeerde garantie duurder uitvallen (2), en dan kunnen subsidies van nut zijn als overtuigingsmiddel.

 

Subsidies worden het meest aangevraagd voor buitenschrijnwerk, maar ook dakwerken en houtskeletbouw komen relatief vaak voor (3). De laatste 3 jaren (2009 en later) zijn er meer dan 100 aanvragen per jaar, waarbij het merendeel wel bij een beperkt aantal lokale besturen zit. De verschillen qua aantal aanvragen per bestuur bleken dus groot te zijn. Wellicht speelt het inwonersaantal hierin een rol, maar ook de manier en frequentie waarmee het subsidiereglement kenbaar gemaakt wordt lijken belangrijke parameters voor succes. De meest ‘succesvolle’ subsidiereglementen zorgen zeer duidelijk voor een grote impact op lokaal niveau, oa. ook wat betreft het stimuleren van certificering bij lokale bedrijven.

 

Ongeveer 8 op 10 van de subsidiedossiers wordt goedgekeurd, waarbij de belangrijkste reden tot afkeuring het ontbreken van de juiste aankoopbewijzen is. Strikt genomen zou de subsidie best enkel uitbetaald worden wanneer de aanvrager een correcte factuur kan voorleggen voor de uitgevoerde werken, opgemaakt door de gecertificeerde aannemer/schrijnwerker die de werken uitvoerde en direct gericht aan de subsidieaanvrager. Deze regel wordt bij het merendeel van de besturen reeds strikt toegepast, terwijl dit bij andere besturen nog verfijnd kan worden.

 

De meeste besturen gaven aan dat hun subsidiereglement zeker blijft bestaan, en een groot deel gaf zelfs aan om er meer inspanningen rond te doen qua communicatie en occasioneel ook qua budget. “En dat is zeker goed nieuws,” zegt Bart Holvoet (Directeur FSCBelgië), “omdat deze subsidiereglementen effectief bijdragen aan het verhogen van het gebruik van FSChout, en ook bedrijven stimuleren om via FSCCoC certificering actief te worden op deze groeiende markt”.

wps bouwen in hout

Bouwen in hout

heeft veel voordelen ten opzichte van traditionele houtbouw

- Energiezuinig bouwen

- Damp-open systeem

- Condensatievrij

- Luchtdichte systeem opbouw

- Vrij van chemische emissies

- Hoogkwaliteit prefabbouw mogelijk

WPS De Windt bvba - Daalstraat 135 - 1790 Affligem - BTW BE 0460 087 529

Webdesign

SEO en SEA

DDBS Online adverteren - Webdesign